کفسازی بهداشتی

Hygienic Flooring

سوله و سازه های فلزی

Mill Buildings and Steel Structures

الیاف و افزودنی های بتن

Fibers and Concrete additives

کفسازی سخت صنعتی

Industrial Flooring

کفسازی تزئینی

Decorative Flooring

خدمات ما

سیویل و سازه – Civil and Construction

شرح خدمات در این بخش : 1- مشاوره ، طراحی سازه های فلزی و بتنی ، ارائه نقشه های معماری و شاپ د...

کفسازی سخت صنعتی – Industrial Flooring

    شرح خدمات بخش كفسازي : ١- طراحي دالهاي متكي به زمين با نرم افزار و كنترل نيروهاي برشي در اثر با...