سوله و سازه های فلزی

Mill Buildings and Steel Structures

الیاف و افزودنی های بتن

Fibers and Concrete additives

کفسازی تزئینی

Decorative Flooring

خدمات ما

سیویل و سازه – Civil and Construction

شرح خدمات بخش ساخت و ساز (سازه و سیویل) : 1- مشاوره و طراحی سازه های فلزی و سازه های بتنی ، ارا...

کفسازی سخت صنعتی – Industrial Flooring

    شرح خدمات بخش کفسازی : ١- طراحي دالهاي متكي به زمين با نرم افزار و كنترل نيروهاي برشي در اثر با...