آب بند

آنی گیر

BDBrapid محصولی تک جزیی، آماده مصرف بر پایه سیمان که برای مهار و توقف آب های جاری و نشت ها طراحی شده است.

پوشش آب بند دو جزئی الاستومری

BDBِِproof محصولی دوجزیی برپایه سیمان های اصلاح شده با لاتکس است.

رزین و عایق سنگ

محصول BDBmct براق کننده ، محافظ نما یک مایع شفاف بر پایه کو پلیمرهاي اکریلیک که محافظ بسیار خوبی براي نماي ساختمان (پوشش نما) بوده که قابلیت اجرا برروي تمام سطوح را دارا می باشد تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیري نماید.