پست‎های وبلاگ با برچسب "ترک خوردگی"

بتن الیافی چیست ؟

بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه ای به راحتی از هم پاشیده نمی شود و شاهد تاریخی این فناوری ، کاربرد کاهگل در بناهای ساختمان است .