پست‎های وبلاگ با برچسب "سد سازی"

بتن پارچه ای و کاربردهای آن چیست ؟

بتن پارچه ای یا پارچه بتنی GCCM - Geosynthetic Cementitious Composite Mat یک ماده کامپوزیتی با خواص سیمانی ژئوسنتیک به حالت ورقه ای است .