پست‎های وبلاگ با برچسب "ضد یخ بتن مایع"

بتن ریزی در سرما و استفاده از ضد یخ بتن

یخ زدن بتن تازه ریخته شده یک عمل تدریجی است که به میزان سرمای هوا‌ ، عیار سیمان در بتن‌ ، مقادیر آب مصرفی در طرح اختلاط و چگونگی نگهداری و عمل آوری بتن بستگی دارد که با توجه به نقطه انجماد آب و روند انتقال حرارت در بتن رخ می‌دهد.